Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §


1. Rekisterinpitäjä

e-Devel.fi Ky
Tietokatu 6
94100 Kemi

Y-tunnus HYPERLINK ”http://www.ytj.fi/yritystiedot.aspx?yavain=2241752&kielikoodi=1&tarkiste=09E357A1C774BDAB5AA86ECC3DBEC13B6E1C4E74&path=1547;1631;1678″ 2314059-1

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Timo Tolvanen, toimitusjohtaja, puhelin 050-3064630

3. Rekisterin nimi

Toiminnanohjaustieto.com asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tilauksen, laskutuksen, perinnän, asiakkaan yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin, tiedottamisen, ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan etunimi, sukunimi, yritystiedot, ja asiakkaan sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet

e-Devel.fi Ky

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Asiakastietoa voidaan kuitenkin luovuttaa palveluntoimittajalle joka toteuttaa markkinointia tai muuta yhteydenpitoa e-Devel.fi Ky:n puolesta.

8. Tietojen siirto Euroopan talousalueen ja EU:n ulkopuolelle.

Tiedostopalvelin sijaitsee Suomessa. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Evästeiden käyttö

Verkkosivustolla voidaan käyttää evästeitä, joiden avulla seurataan kävijäliikennettä, ja parannetaan palvelun laatua.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet.

Tietokantamuotoista rekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on suojattu teknisin suojakeinoin. Rekisteritietoja voivat käsitellä vain ne henkilöt joiden työnkuvaan asia kuuluu. Jokaisella tietoja käsittelevällä henkilöllä on salassapitosopimus.

11. Tietojen poistaminen ja muut henkilötietojen käsittelyä koskevat oikeudet

Asiakkaalla on oikeus kieltää itseään koskevan tiedon käsittely, ja pyytää tietojen poistamista. Pyyntö tulee lähettää kirjallisena rekisterinpitäjälle.

 

  • Tilaa uutiskirje

    Saat alan viimeisimmät uutiset suoraan sähköpostiisi.